Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Obraz

1 sierpnia o godz. 17:00  przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych na terenie miasta Bielska-Białej, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie zostanie uruchomiony sygnał alarmowy- dźwięk ciągły trwający trzy minuty.