Wydział Funduszy Europejskich

Zakres Zadań

Inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • informowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków UE;
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne projektów dofinansowanych z UE, poprzez koordynowanie:
  - procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
  - czynności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie, 
  - zadań związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczaniem projektów,
  - realizowania obowiązków promocyjnych projektu,
  - zachowania wymogów związanych z utrzymaniem trwałości;
 • udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli projektów, prowadzonych przez instytucje kontrolne;
 • konsultowanie dokumentów programowych oraz projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy UE;
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów strategicznych miasta;
 • opiniowanie kart zadań inwestycyjnych do Czteroletniego Planu Inwestycyjnego miasta Bielska-Białej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE.
STANOWISKA IMIĘ I NAZWISKO POKÓJ TELEFON FAX E-MAIL
Naczelnik Robert Gołuch 68     goluchr@um.bielsko.pl
Obsługa kancelaryjna Karolina Grochowiecka 66 33 4971 724 33 4971 723 bfe@um.bielsko.pl
Stanowiska

Krystyna Kućka
Marek Danel
Joanna Smala
Karolina Grochowiecka

67
67
66
66
    k.kucka@um.bielsko.pl
marek@um.bielsko.pl
j.smala@um.bielsko.pl
k.grochowiecka@um.bielsko.pl

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 724