Wniosek o założenie i rozszerzenie cmentarza komunalnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.595 ze zm.), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. 2011.118.687 ze  zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • pismo wnioskodawcy

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA.

Telefon kontaktowy

33 497 16 94,  +48 690 273 277

Link do strony internetowej Cmentarza

https://bielskobiala.artlookgallery.com/

Data aktualizacji

11.03.2024 r.