Zamiana nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r .o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zamianę nieruchomości.
Załączniki:

  • aktualna kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem lub projekt podziału

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o zamianę nieruchomości  WNIOSEK