Interwencja w sprawie akcji deratyzacyjnej w zakresie stosowania przepisów sanitarno-porządkowych

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)
  • Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Telefon kontaktowy

33 497 15 08,   33 829 75 90 (Zakład Gospodarki Odpadami S.A)

Data aktualizacji

12.03.2024 r.