Interwencja w sprawie utrzymania szaletów miejskich

Podstawa prawna

Ustawa z 8 marca 1960 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

do 30 dni