Wydział Gospodarki Miejskiej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres zadań Wydziału Gospodarki Miejskiej:

 1. Utrzymanie czystości i porządku w centrum Miasta Bielska-Białej.
 2. Prowadzenie interwencyjnych prac porządkowych na terenie Miasta Bielska-Białej.
 3. Nadzór nad zimowym utrzymaniem Miasta w zakresie prac realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ciągów pieszych).
 4. Budowa nowych upamiętnień na terenie Gminy (pomniki, płyty, tablice).
 5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie spraw związanych z ich administrowaniem, zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem.
 6. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych;
 7. Współpraca w zakresie utrzymania dróg, ulic, kładek i mostów.
 8. Koordynacja, nadzór oraz prowadzenie procesów inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulic, parków, placów, przejść podziemnych i budowli miejskich.
 9. Najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej (np. podwieszenie przewodów teleinformatycznych).
 10. Tworzenie, utrzymanie urządzonych terenów zielonych, zieleni w obrębie rond oraz dekoracja Miasta, rozmieszczanie flag państwowych.
 11. Prowadzenie deratyzacji.
 12. Utrzymanie infrastruktury komunalnej: szalety, słupy ogłoszeniowe, MSI (Miejski System Informacji), fontanny miejskie, waga miejska, AED.
 13. Utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej: placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, górskich ścieżek rowerowych  EnduroTrails.
 14. Realizowanie zapisów ustawy o ochronie zwierząt w tym wydawanie decyzji o czasowym odbiorze zwierząt, nadzór i działania w zakresie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta.
 15. Obsługa imprez plenerowych organizowanych pod patronatem Miasta w zakresie czystości, obsługi energetycznej, kabin sanitarnych.
 16. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich (opiniowanie i realizacja).
 17. Prowadzenie gospodarki leśnej w lesie komunalnym na podstawie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu.
 18. Wycinanie, redukcja, cięcie, pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy.
 19. Nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.
 20. Nadzorowanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Lp. ZESPÓŁ/STANOWISKO POKÓJ NR TELEFONU

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

1.

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Miejskiej

112 334971507

Wiesław Maj

wieslaw.maj@um.bielsko-biala.pl

2.  

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Miejskiej

110 334971762

Marek Przemyk

marek.przemyk@um.bielsko-biala.pl

3.

Sekretariat

 

111 334971508

Bożena Gajda

gosp.miejska@um.bielsko-biala.pl

bozena.gajda@um.bielsko-biala.pl

4. Zespół ds. Obsługi Finansowej Wydziału  115 334971893

Alina Kraus

alina.kraus@um.bielsko-biala.pl

Magdalena Czader

magdalena.czader@um.bielsko-biala.pl

4. Zespół ds. utrzymania oświetlenia Miasta 107 334971702


Jarosław Modrzakowski


jaroslaw.modrzakowski@um.bielsko-biala.pl

Piotr Miodoński

piotr.miodonski@um.bielsko-biala.pl

5. Zespół ds. utrzymania czystości Miasta 117  

Karol Fijak

karol.fijak@um.bielsko-biala.pl

Joanna Błaszczak

joanna.blaszczak@um.bielsko-biala.pl

6. Nadzór nad schroniskiem bezdomnych zwierząt 109 334971704


Grażyna Urbańska


grazyna.urbanska@um.bielsko-biala.pl

 

7. Stanowisko ds. obsługi obiektów komunalnych (place zabaw, siłownie i górskie ścieżki rowerowe) 116 334971609

Anna Waniołka


anna.waniolka@um.bielsko-biala.pl

8.

 

Zespół ds. Zieleni

113

 

334971701

Marta Zalot

 marta.zalot@um.bielsko-biala.pl

Barbara Glajc

barbara.glajc@um.bielsko-biala.pl

Justyna Skrzek

justyna.skrzek@um.bielsko-biala.pl

9. Stanowisko ds. wycinki drzew 113

334971774

 

334971781

Krystyna Rejmańska

krystyna.rejmanska@um.bielsko-biala.pl

Agnieszka Malawska

agnieszka.malawska@um.bielsko-biala.pl

9.

Stanowisko ds. współpracy z

Miejskim Zarządem Dróg

117 334971706

Rafał Sobociński

rafal.sobocinski@um.bielsko-biala.pl

10. Stanowisko ds. opiniowania i realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 106 334971859

Joanna Sawicz Krajewska
joanna.krajewska@um.bielsko-biala.pl


Magdalena Molenda

magdalena.molenda@um.bielsko-biala.pl

11. Stanowisko „Ogrodnika Miejskiego” 108 334971761

Dariusz Gajny

dariusz.gajny@um.bielsko-biala.pl

12. Stanowisko ds. utrzymania Miejsc Pamięci 117 334971691

Paweł Futoma


pawel.futoma@um.bielsko-biala.pl

13. Zespół ds. utrzymania Lasu Komunalnego ul. Ochota 24, Bielsko-Biała 338149867

Paweł Staszewski

pawel.staszewski@um.bielsko-biala.pl

Krzysztof Włosiński

krzysztof.wlosinski@um.bielsko-biala.pl

14. Zespół ds. Cmentarza Komunalnego

ul. Karpacka 162

Bielsko-Biała

515960634

690273277

Natalia Brychlec-Domiszewska

natalia.brychlec-domiszewska@um.bielsko-biala.pl

Jacek Nowacki

jacek.nowacki@um.bielsko-biala.pl

Janina Kuropatwa

janina.kuropatwa@um.bielsko-biala.pl

 

Lokalizacja
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, Piętro 1, pokój 111
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 508