Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

Zakres Zadań

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  • zapewnienie stosowania środków ochrony fizycznej,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zespół / Stanowisko Pokój
Pełnomocnik Prezydenta Miasta   77  
Kierownik kancelarii materiałów niejawnych 82,83 
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – II piętro – pokój 83 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 731