Adam Ruśniak

Adam Ruśniak

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: rusniak.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-698

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Gospodarki Miejskiej
 • Wydział Kultury i Promocji
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz administracji zespolonej:  

 • Dom Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”
 • Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
 • Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”
 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku-Białej
 • Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”
 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej
 • Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej
 • Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 "Słoneczny Dom" w Bielsku-Białej
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
 • Żłobek Miejski
 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
 • Galeria Bielska Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej
 • Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej im. Marii Koterbskiej
 • Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
 • Teatr Polski w Bielsku-Białej
 • Teatr Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej
 • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
 • Zieleń Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółdzielnia Socjalna "Synergia" 
 • Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Adam Ruśniak - urodzony 1976 roku, absolwent sławnego bielskiego „Mechanika”. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Elektryczny), a także dwa kierunki studiów podyplomowych - na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: Administracja i Zarządzanie) oraz na Politechnice Częstochowskiej. Przez dwanaście lat był radnym Rady miejskiej w Bielsku-Białej. W tym okresie pracował w następujących  komisjach:

 • Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;
 • Edukacji i Kultury;
 • Samorządności;
 • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego;
 • Rewizyjnej.

Dodatkowo był członkiem Kapituły IKAR - nagrody Prezydenta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Jest członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich, a także nieformalnej Grupy Twórczej FERMENT. Pasjonat historii Starego Bielska i kolekcjoner pamiątek związanych z historią tej dzielnicy.

Do końca 2018 roku, przez czternaście lat związany z koncernem energetycznym TAURON Dystrybucja, wcześniej między innymi był kierownikiem Domu Kultury w Starym Bielsku.