3 Maja 13, willa Alfreda Michla

Willa przy ul. 3 Maja 13 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A-403/81

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 658.785,54 PLN na remont konserwatorski elewacji oraz dachu  budynku przy ul. 3 Maja 13 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2021 r.

Historia i opis. Wybudowana około 1895 r. dla Alfreda Michla w stylistyce eklektyzmu. Piętrowa z sutereną w strefie cokołu. Posiada bogaty detal architektoniczno-sztukatorski elewacji ulicznych, w elewacji ogrodowej loggia z przeszkleniami. Budynek stanowi przykład reprezentacyjnej willi podmiejskiej wg najlepszych wzorów szkoły wiedeńskiej.

Prace polegały na pełnym remoncie konserwatorskim elewacji ulicznych i ogrodowej z zastosowaniem nowej kolorystyki opartej o badania stratygraficzne, oczyszczeniu elementów ceglanych, konserwacji elementów kamiennych, usunięciu cementowego nakropu w szczególności z detalu sztukatorskiego, renowacji stolarki drzwiowej prowadzącej do budynku, oraz kutej ślusarki bramy przejazdowej, a także naprawie dachu w tym wymianie skorodowanych elementów konstrukcyjnych i wymianie pokrycia na nowa blachę na rąbek stojący, również malowaniu blaszanego hełmu wieżyczki narożnej. 

Materiał zdjęciowy: