Komunikaty

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej
INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej.
Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej
Drodzy Bielszczanie! Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana operatora wszystkich kont bankowych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych......
Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej
    Przypominamy, że LICENCJE WYDANE PRZED 1 STYCZNIA 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw...