Komunikaty

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej
    Przypominamy, że LICENCJE WYDANE PRZED 1 STYCZNIA 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw...  
Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21...