Opłata od posiadania psów - nie obowiązuje od 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w Bielsku-Białej przestaje obowiązywać opłata od posiadania psów.

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 24 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/203/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/423/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2015 r. poz. 6497.

Ostatnia aktualizacja:
08.01.2016 r.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria