Środowisko i Energia

 

Uchwała Nr XLIV/1014/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

Uchwała Nr XLIV/1014/2022

Zarządzanie energią w Bielsku-Białej

Przejdź na stronę

Dotacje - ochrona powietrza

Przejdź na stronę

Kampania promocyjno-edukacyjna "Bielsko-Biała chroni klimat"

Przejdź na stronę

Zbieranie odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z akcją SEGREAKCJA, dotyczącą zbierania odpadów w budynkach wielorodzinnych.

Przejdź na stronę

Ochrona drzew

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 21 października 2019 r.

 

Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w procesach inwestycyjnych Bielska-Białej

Karta 0 – cel stworzenia kart – ochrona drzew na placu budowy

Karta 1 – informacje dotyczące organizacji placu budowy i wytyczne do wyznaczenia Strefy Ochrony Drzew

Karta 2 – informacje i wytyczne dotyczące bezkolizyjnych nawierzchni i budowli

Karta 3 – informacje w zakresie ochrony gleby i prowadzenia prac ziemnych w czasie budowy

Karta 4 – sposoby poprawy warunków siedliskowych

Karta 5 – zapisy dotyczące właściwej pielęgnacji koron drzew, metody poprawnego cięcia gałęzi i konarów w razie potrzeby w czasie prowadzenia budowy

Karta 6 – zbiór wszystkich uzgodnień dot. prac w otoczeniu drzew