INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Symbol osób niesłyszących

 

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej mogą Państwo załatwić wiele spraw, m.in.: wyrobią Państwo dowód osobisty, zameldujecie się, zgłosicie prowadzenie działalności gospodarczej, zmienicie wpis w ewidencji gruntów, uzyskacie pozwolenie na budowę, odbierzecie prawo jazdy, zarejestrujecie samochód, uzyskacie zgodę na wycinkę drzewa, zapłacicie podatek od nieruchomości, leśny i rolny, załatwicie sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego, zarejestrujecie urodzenie i zgon, a także zmienicie imię i/lub nazwisko lub zawrzecie związek małżeński. W urzędzie mieszkańcy płacą za wywóz śmieci i dowiadują się kiedy odpady zostaną odebrane z ich posesji.

Także w urzędzie wydawanych jest wiele dokumentów, jak choćby: Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny, Karta Rodzina +, czy Karta Weterana.

Urząd to też miejsce gdzie bielszczanie deklarują udział w programach ekologicznych, na przykład składając wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców, montaż odnawialnych źródeł energii, montaż zbiorników retencyjnych, czy przyłącza kanalizacyjnego.

W Urzędzie funkcjonują 32 wydziały/biura - szczegółowy opis ich poszczególnych kompetencji znajdą Państwo na stronie https://bielsko-biala.pl w zakładce Mieszkaniec - należy wybrać z lewego menu zakładkę Urząd Miejski i dalej - Wydziały Urzędu Miejskiego. Wśród wydziałów/biur, które w największym stopniu obsługują mieszkańców należy wymienić: Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Urbanistyki i Architektury.

Pierwszą wizytę w Urzędzie warto zacząć od Biura Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze budynku przy placu Ratuszowym 6, po prawej stronie od wejścia głównego. Do obsługi osób niepełnosprawnych przeznaczone jest pierwsze stanowisko w Biurze. Pracujący tam urzędnicy udzielają informacji potrzebnych do załatwienia danej sprawy, kierują do właściwego miejsca, czyli innego stanowiska Biura lub wydziału, który zajmie się sprawą.

Jeśli osoba z ograniczeniami będzie potrzebowała pomocy w porozumiewaniu się, Urząd zapewni jej kontakt z tłumaczem języka migowego - osobisty lub przez videopołączenie.

Wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP.

Warto wspomnieć o aplikacji  ZgłoszeniaBB, za pośrednictwem, której zgłoszą państwo m.in.: dziury w ulicach i chodnikach, zepsute latarnie, miejsca zniszczone przez wandali, czy inne niepokojące zjawiska w mieście. Dzięki aplikacji sprawa zostaje przekazana do odpowiednich służb Prezydenta Miasta.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 18.00 i w piątki od godz. 7.30 do 13.00. Adres mailowy: informacja@um.bielsko-biala.pl

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez SMS lub e-mail:

  1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 367 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
  2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 805  922  e-mail: adaspilecki@wp.pl
  3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 748 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu