Miasta partnerskie

Program współpracy pomiędzy miastami zapoczątkowany został przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta D. Eisenhowera w roku 1956. Był on odpowiedzią na sytuację zimnowojenną i sposobem przeciwdziałania wybuchowi wojny jądrowej. Idea programu zasadzała się na założeniu, że poznawanie się ludzi na poziomie lokalnym jest lepsze i skuteczniejsze niż na poziomie państwowym. Program stworzony został w celu przekazania wyrazów dobrej woli, rozwijania kontaktów interpersonalnych i nawiązywania pokojowych związków. Dotyczył wszystkich miast świata i zmierzał do redukcji napięć i wzajemnych animozji. Służył lepszemu zrozumieniu między ludźmi i propagowaniu współpracy między nimi. Program odnalazł szeroki oddźwięk wśród mieszkańców całego globu i stał się bardzo popularny. Liczba miast bliźniaczych, siostrzanych, partnerskich, zaprzyjaźnionych oraz współpracujących ze wszystkich części świata jest w tej chwili ogromna.

Kontakty zagraniczne i współpraca międzynarodowa towarzyszyły władzom samorządowym naszego miasta od samego początku. Oprócz rosnącej w sposób ciągły i naturalny liczby partnerów zagranicznych, znalazło to również wyraz w jednym z zapisów tak ważnego dokumentu, jakim jest "Strategia rozwoju Bielska-Białej do roku 2010". Kontynuacja i rozwijanie działań w skali międzynarodowej to jeden z filarów promocji naszego miasta. Jego rola polega przede wszystkim na inspirowaniu kontaktów, wstępnym pośrednictwie i wspieraniu różnych form współpracy. Realizacja współpracy jest zadaniem osób, instytucji i organizacji konkretnie z nią związanych i reprezentujących niemalże wszystkie dziedziny działalności municypalnej.

Partnerzy Bielska-Białej to nasi najbliżsi sąsiedzi, ale również miasta i regiony bardzo odległe. Ich lista obejmuje bowiem:

Mimo różnic narodowościowych, geograficznych, kulturowych, językowych, religijnych i jeszcze wielu, wielu innych istnieją problemy wspólne. Dotyczą one życia codziennego, przyszłości, rozrywki, radości, a czasem tragedii czy klęski żywiołowej. O rozwiązaniu problemu decydują przede wszystkim ludzie. Warto się więc z nimi kontaktować, czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. Razem pracować, robić interesy, bawić się, cieszyć i rywalizować sportowo. I mieć wokół międzynarodowe towarzystwo przyjaciół, które dostrzeże nasze przemiany na lepsze, osiągnięcia i stopniowe równanie do najlepszych.