Wydział Kultury i Promocji

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, którego zastępuje Zastępca Naczelnika.


Do zakresu działania Wydział Kultury i Promocji należy w szczególności:
1.    Organizacja i współorganizacja imprez miejskich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
2.    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki;
3.    Prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych kulturalno-rozrywkowych na terenie Miasta;
4.    Prowadzenie spraw z zakresu kultury i sztuki;
5.    Merytoryczne rozliczanie udzielanych przez Wydział dotacji;
6.    Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z Otwartymi Konkursami Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki;
7.    Prowadzenie działań związanych z promocją turystyczną Miasta w kraju i za granicą, w tym prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowywanie i zarządzanie dystrybucją wydawnictw oraz innych materiałów promujących Miasto;
8.    Promocja wydarzeń odbywających się w Mieście;
9.    Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, w tym z miastami partnerskimi;
10.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Miasta i regionu, w tym koordynacja funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”;
11.    Realizacja projektów związanych z turystyką i promocją, w tym koordynacja i nadzór nad projektem: „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”;
12.    Ochrona znaków Miasta i nadzór nad ich używaniem.
13.    Nadzór nad instytucjami kultury:
•    Teatrem Polskim w Bielsku-Białej,
•    Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej
•    Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej,
•    Teatrem Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,
•    Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej,
•    Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej,

 

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Przemysław Smyczek 68  
Zastępca Naczelnika wydziału Anna Zgierska 67  
Kultura      
Obsługa kancelaryjna, decyzje administracyjne ws. imprez masowych   66 33 4971 478
Organizacja i współorganizacja imprez miejskich, nadzór merytoryczny nad miejskimi instytucjami kultury, współpraca ze stowarzyszeniami, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym    64 33 4971 475
Sprawy organizacyjne dot. stypendiów twórczych miasta Bielska-Białej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. Współpraca ze środowiskami twórczymi.        64 33 4971 475
Finanse   63 33 4971 690
Promocja      
Stanowisko ds. współpracy krajowej i zagranicznej miasta   65 33 4701 239
Stanowisko ds. współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną  "Beskidy” i zamówień publicznych   65 A 33 4701 239
Stanowisko ds. promocji kultury   65 33 4701 238
Stanowisko ds. koordynacji projektu "System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej" oraz ds. marketingu   65 A 33 4971 477
Stanowisko ds. finansowych i zamówień publicznych    59  33 4701 243
Stanowisko ds. organizacji imprez miejskich i materiałów promocyjnych miasta   59  33 4701 243

 

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – 2 piętro pokoje nr 59 – 65 A, 66 - 68 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 478