Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (t.j Dz.U.2013.856 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003.77.687)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek
  • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej
  • metryka lub rodowód psa

Termin załatwienia

zgodnie z przepisami KPA

Opłaty

za wydane zezwolenie 82 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Prezydenta Bielska - Białej

Wniosek

Wykaz ras psów