Informacja dla Mieszkańców dotycząca naboru kandydatów na członków obwodowych komisji

 

INFORMACJA

I

Informuje się Mieszkańców Bielska-Białej, że Miejska Komisja
ds. Referendum w Bielsku-Białej w terminie od 3 marca 2022 r.
do 21 marca 2022 r., *w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, pokój nr 14, będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, wyznaczonego na dzień 16 kwietnia 2023 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
  2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  3. stale zamieszkuje na obszarze miasta Bielska-Białej i jest wpisana do stałego rejestru wyborców,
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia, od dnia 3 marca 2023 r. będzie dostępny
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, pokój nr 14,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce „WYBORY” – „REFERENDUM LOKALNE
2023”- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCOW.

 

 

 

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

czwartek od godz. 7.30 do godz. 18.00

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00