Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.2. Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura turystyczna – podmioty publiczne. Projekt jest elementem projektu kluczowego “Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 lipca 2011 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 56.459.893,19 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 46.461.499,05 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 38.432.952,01 PLN (82,72% kosztów kwalifikowanych) 

Projekt składał się z dwóch elementów

 • modernizacji pływalni START oraz
 • zagospodarowania stoku Dębowca

W ramach inwestycji na pływalni START powstały:

 • basen pływacki o dł. 50 m,
 • basen rekreacyjny,
 • brodzik dla małych dzieci,
 • jednotorowa zjeżdżalnia wodna oraz czterotorowa zjeżdżalnia rodzinna,
 • instalacja podgrzewania wody basenowej,
 • plaża trawiasta,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • plac ze ścianką wspinaczkową,
 • korty tenisowe,
 • boiska do siatkówki plażowej oraz streetball’a,
 • pawilon szatniowo - sanitarny, zawierający również funkcję gastronomiczną,
 • parking.

Zagospodarowanie stoku Dębowca zawiera następujące elementy:

 • wyciąg narciarski o dł. 600m,
 • trasa narciarska na bazie istniejącej trasy na Dębowcu, która zostanie przedłużona do ul. Karbowej,
 • snowpark dla snowboardzistów,
 • urządzenia do nauki jazdy na nartach dla dzieci w rejonie schroniska na Dębowcu,
 • system naśnieżania oraz oświetlenia trasy,
 • całoroczna infrastruktura rekreacyjno-turystyczna typu: linopark, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, plac do gier zespołowych w rejonie ul. Karbowej,
 • ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza,
 • sanitariaty i oczyszczalnia ścieków przy schronisku,
 • parking w rejonie ul. Karbowej,
 • budynek gospodarczy wraz z pomieszczeniami do obsługi turystów (kasy, toalety) w rejonie ul. Karbowej.