„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”

 

Europejski fundusz rozwoju regionalnegoTytuł projektu: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”

Całkowita wartość projektu: 697 010,17 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 542 692,07 zł
Rozpoczęcie zadania: czerwiec 2012 r.
Zakończenie zadania: 30 czerwca 2014 r.

Projekt „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”  polegał na powołaniu do życia klastra branżowego, dzięki któremu branża turystyczna otrzymała nowe możliwości zaistnienia w przestrzeni publicznej. Współpraca sektora samorządowego, naukowego i biznesowego w branży turystycznej stworzyła nowe szanse na bardziej skuteczne, szeroko zakrojone działania innowacyjne, dzięki którym nowoczesne technologie zostaną wdrożone do turystyki, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności Bielska-Białej. Projekt przyczynił się również do wykreowania nowego wizerunku Bielska–Białej, jako miasta nowoczesnego, atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego turystom, a tym samym wpłynął pozytywnie na budowę wizerunku całego regionu ukierunkowanego na turystów. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu wzrósł poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze turystycznym . Wzrosła jakość marketingowa i produktowa.

W ramach projektu zostały wykreowane i wdrożone innowacyjne narzędzia i produkty branżowe, takie jak karta miejska, gry miejskie będące źródłem wiedzy o mieście i jego atrakcjach, czy strona www.visitbielsko.pl stanowiąca portal wymiany i przekazu informacji dla mieszkańców oraz turystów. Trwałość projektu zagwarantować miała lokalna organizacja turystyczna powstała na bazie klastra i czerpiąca z jego doświadczenia. 30 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie założycielskie, a 7 września oficjalnie zarejestrowana została Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY z siedzibą w Bielsku-Białej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest wsparcie lokalnego rynku turystycznego oraz promocja Bielska-Białej i regionu jako miejsca o bogatych walorach turystycznych. Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY stanowi swego rodzaju płaszczyznę współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a szeroko pojętą branżą turystyczną. Aktualnie stowarzyszenie liczy sobie 25 członków założycieli.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z Piotrem Plewińskim – animatorem działań w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY: tel: +48 537 618 837, e-mail: biuro@visitbielsko.pl.