Interwencja w sprawie utrzymania szaletów miejskich

Podstawa prawna

Ustawa z 8 marca 1960 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • pismo wnioskodawcy

Termin załatwienia sprawy

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 16 09

Data aktualizacji

12.03.2024 r.