Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla uczniów szczególnie uzdolnionych