Konkurs na plakat


Konkurs na plakat
 zachęcający właścicieli zwierząt
 do sprzątania psich nieczystości
w przestrzeni publicznej

    Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z inicjatywy Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego zaprasza uczniów bielskich szkół podstawowych i średnich do udziału         w konkursie:

„Psia kupa nie posprząta się sama”


    Aby wziąć udział w konkursie  należy narysować plakat  i napisać krótkie hasło informujące                         o konieczności sprzątania psich nieczystości. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie. Prace należy dostarczyć do 15 października 2021 r. w kopercie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 3 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, 43-300 Bielsko-Biała (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

zarządzenie

Pismo przewodnie do konkursu

Regulamin konkursu Psia kupa nie posprząta się sama

Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej

Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich