Konsultacje Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Informujemy, iż Prezydent Miasta ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Konsultacje trwają do dnia 2 listopada 2012 roku.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać do Zespołu  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106)  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat Prezydenta miasta Bielska Białej

Projekt programu współpracy na rok 2013