Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023"

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, iż opracowany projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023 zostanie wyłożony w dniach od 25 września do 16 października 2013 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przy ulicy Długiej 50, pokój nr 105 (sekretariat) oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (dokument w załączeniu). 

Opinie (uwagi) do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023 mogą być składane w formie pisemnej, bezpośrednio w siedzibie MZK lub kierowane drogą pocztową na adres Zakładu:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała w terminie do 16 października 2013 r.

Plik dźwiękowy

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla B B na lata 2014 2023 projekt