Konsultacje projektu uchwały w spr. zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

1 lutego 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

Konsultacje trwają do 17 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-w-spr-zmiany-uchwaly-nr-xxxix9242014-rady-miejskiej-w
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84194,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxix9242014-rady-miejskiej-w-bielsku-biale.html

Informacji związanych z konsultacjami udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, tel. 33/ 49 95 650.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!