Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.

Konsultacje trwają do 17 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-gminnego-programu-profilaktyki-i

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80088,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alko.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.