Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice nazwy - Bronisława Kokotka

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

29 listopada br. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, położonemu na działkach o numerach: 33/20, 33/22, 39/10, 66/22, 957/1 i 1011/2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Bronisława Kokotka.

Konsultacje trwają do 12 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-rondu-zlokalizowanemu-na

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,80251,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-nadania-rondu-zlokalizowanemu-na-skrzyzowaniu-ulic-cieszynski.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!