Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

11 września br. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Konsultacje trwają do 22 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-1

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,86588,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-poz.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!