Konsultacje społeczne dotyczące częstotliwości odbioru bioodpadów, metali i tworzyw sztucznych, odpadów zielonych oraz budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

22 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące częstotliwości odbioru bioodpadów, częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych, odbioru odpadów zielonych oraz budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Konsultacje trwają do 21 sierpnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-dotyczace-czestotliwosci-odbioru
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,85819,konsultacje-spoleczne-dotyczace-czestotliwosci-odbioru-bioodpadow-czestotliwosci-odbioru-metali-i-tw.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zachęcamy do korzystania z elektronicznej ankiety dostępnej pod linkiem: http://ankietaodpady.bielsko-biala.pl/