Konsultacje społeczne Projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Konsultacje społeczne Projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW).

woda

Ministerstwo Infrastruktury informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, które potrwają do 26 lipca 2021 r.

Głównym celem Programu jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce, a jego opracowanie będzie miało nie tylko pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, poprzez ograniczenie ryzyka powodziowego i łagodzenie skutków suszy, ale również zwiększy się odporność gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

Do 26 lipca 2021 r. można zapoznać się z projektem Programu i złożyć do niego swoje uwagi lub wnioski. Dokument dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/obwieszczenie-z-5-lipca-2021-r, a także został wyłożony do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Najbliższe spotkania konsultacyjne online odbędą się 16 i 21 lipca 2021 r. Ważnym elementem spotkań będzie przedstawienie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych dotyczących działań służących polepszeniu bilansu wodnego Polski.

Formularze rejestracyjne dostępne są na stronie https://wide-vision.pl/retencja/spotkania/. Rejestracja na pierwsze spotkanie odbywające się 16 lipca 2021 r. jest otwarta do 14 lipca do godz. 12:00. Zainteresowani udziałem w drugim spotkaniu mogą się rejestrować do 19 lipca do godz. 12:00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.wide-vision.pl/retencja

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.