Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu 21 października rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Konsultacje trwają do 5 listopada 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79908,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!