Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Konsultacje trwają do 12 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,79945,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-budzetu-obywatelskiego-bielska.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.