Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

21 czerwca br. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. Zainteresowani będą mogli wypełnić internetową lub papierową ankietę oraz wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych w formie on-line.

Wstępne Studium planistyczno-prognostyczne dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków), opracowuje firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. - na zlecenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka.

Głównym celem projektu jest uzyskanie przez Cieszyn połączenia kolejowego z Krakowem. Połączenie to będzie obywać się przez linię kolejową nr 190 na odcinku Bielsko Biała – Skoczów. Aktualnie linia ta jest zdegradowana i nie ma możliwości uruchomienia na niej oferty kolejowej.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych organizatorzy konsultacji zwracają się do mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego projektu. Otrzymane odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

W ramach konsultacji od 21 czerwca do 14 lipca br. na stronie internetowej pod adresem: https://idompoland.com/konsultacjelk190 udostępnione zostaną materiały poglądowe z opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania. Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, umożliwione zostanie zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej w Urzędach - Gminy Skoczów, Gminy Jasienica, Gminy Jaworze oraz Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Zainteresowani będą mieli możliwość wypełnienia ankiet do 14 lipca br.

Planowane są także spotkania konsultacyjne w formie on-line. Będą odbywać się na profilu wykonawcy IDOM Poland: www.youtube.com/c/IDOMPoland
w następujących terminach:
gmina Skoczów – 1 lipca, godz. 11:00 i 2 lipca, godz. 18.00;
gmina Jasienica – 1 lipca, godz. 18.00 i 2 lipca, godz. 11.00;
gmina Jaworze – 6 lipca, godz. 11:00 i 7 lipca, godz. 18.00;
miasto Bielsko-Biała – 6 lipca, godz. 18.00 i 7 lipca, godz. 11.00.