Czym są konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od obywateli na temat spraw istotnych dla dzielnicy lub miasta. To forma partycypacji obywatelskiej, która jest elementem procesu stanowienia prawa lokalnego. 

Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli. Celem konsultacji społecznych jest poznanie różnych opinii i perspektyw uczestników konsultacji, pozwalających na znalezienie rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców.   

W konsultacjach uczestniczyć mogą pojedynczy obywatele, reprezentujące ich instytucje i organizacje pozarządowe oraz specjaliści i eksperci zewnętrzni. 

Dodatkowe informacje nt. odbywających się konsultacji społecznych znajdują się na stronie BIP.

Szczeble partycypacji społecznej

Szczeble partycypacji społecznej