Konsultacji społeczne dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Informujemy, iż Prezydent Miasta ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok . 

Konsultacje trwają do dnia 16 sierpnia 2013 roku.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w Biurze Rady Miejskiej (Plac Ratuszowy 1, I piętro, pokój 48) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat Prezydenta Miasta

Projekt uchwały budżet obywatelski