Małe granty 2017 r.

 

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Beskidzką Radę Olimpijską

Przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, którą Beskidzka Rada Olimpijska złożyła w trybie art. 19a (tzw. "mały grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,66448.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu EDUKACJI - Centrum Sztuki Kontrast

Zarządzenie nr ON.0050.2792.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu EDUKACJI - wsparcie zadania realizowanego przez Centrum Sztuki Kontrast.

Realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - Beskidzka Rada Olimpijska

Zarządzenie nr ON.0050.2736.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Radę Olimpijską.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Centrum Sztuki Kontrast

Przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, którą Centrum Sztuki Kontrast złożyło w trybie art. 19a (tzw. "mały grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,66448.html

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ

Zarządzenie nr ON.0050.2584.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni.
Zarządzenie Prezydenta Miasta: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,65877.html

Oferta złożona  przez Fundację na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni złożyła w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURI FIZYCZNEJ.
Szczegóły oferty: http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64891.html

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI

Zarządzenie nr ON.0050.2280.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie DOM POLSKI:
http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,65070.html

Oferta złożona  przez Stowarzyszenie "Dom Polski"

Informujemy, że Stowarzyszenie "Dom Polski" złożyło w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertęrealizacji zadania publicznego z zakresu KULTURI SZTUKI.
Szczegóły oferty: http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64891.html

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ złożona przez Stowarzyszenie "TWOJE ZDROWIE" w dniu 14 kwietnia 2017 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64501.html