Małe granty 2018 r.

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - Beskidzka Rada Olimpijska

Zarządzenie nr ON.0050.29.2018.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Radę Olimpijską.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID

Zarządzenie nr ON.0050.25.2018.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Rada Olimpijska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Radę Olimpijską w dniu 3 grudnia 2018 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68943.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i Sztuki złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID w dniu 29 listopada 2018 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68943.html

 


Realizacja zadania publicznego z zakresu Polityki Społecznej - Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica

Zarządzenie nr ON.0050.3371.2018.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu Polityki Społecznej - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica.
Zarządzenie Prezydenta Miasta: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68131.html 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica w dniu 26 lipca 2018 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68943.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży BS Bielsko-Biała

Przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ, złożoną przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży BS Bielsko-Biała w dniu 18 maja 2018 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - Fundacja LUCE

Zarządzenie nr ON.0050.3138.2018.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację LUCE.
Zarządzenie Prezydenta Miasta: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68131.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację LUCE

Przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ złożoną przez Fundację LUCE w dniu 24 kwietnia 2018 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68046.html