Małe granty 2019 r.

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski.

Zarządzenie nr ON.0050.828.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wsparcie zadania realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką NMP Królowej Polski.

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Fundacja Moniki Jaskólskiej "Nie Wypada Nie Pomagać".

Zarządzenie nr ON.0050.827.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Moniki Jaskólskiej "Nie Wypada Nie Pomagać".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło" w dniu 18 grudnia 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Klub Sportów Azjatyckich "Atemi".

Zarządzenie nr ON.0050.807.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Klub Sportów Azjatyckich "Atemi".

Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W.

Zarządzenie nr ON.0050.806.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Pozytywne wsparcie W.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej - Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej złożona przez Parafię Rzymskokatolicką NMP Królowej Polski w dniu 04  grudnia 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  - Fundacja Moniki Jaskólskiej "Nie Wypada Nie Pomagać"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Moniki Jaskólskiej "Nie Wypada Nie Pomagać" w dniu 04  grudnia 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Fundacja FAZA.

Zarządzenie nr ON.0050.791.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację FAZA.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID.

Zarządzenie nr ON.0050.787.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID.

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Sztuki Kontrast.

Zarządzenie nr ON.0050.786.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wsparcie zadania realizowanego przez Centrum Sztuki Kontrast.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportów Azjatyckich ATEMI.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Klub Sportów Azjatyckich ATEMI w dniu 22 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona przez Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W w dniu 20 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Beskidzka Rada Olimpijska.

Zarządzenie nr ON.0050.767.2019.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Radę Olimpijską.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja FAZA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Fundację FAZA w dniu 19 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73282.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID w dniu 15 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73253.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Centrum Sztuki Kontrast.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Centrum Sztuki Kontrast w dniu 14 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73243.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - KS Start.

Zarządzenie nr ON.0050.763.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez KS Start.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Rada Olimpijska.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Radę Olimpijską w dniu 6 listopada 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73131.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - BBTS Włókniarz.

Zarządzenie nr ON.0050.758.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez BBTS Włókniarz.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej.

Zarządzenie nr ON.0050.757.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - KS Start.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez KS Start w dniu 24 października 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73060.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Klub Sportów Azjatyckich ATEMI.

Zarządzenie nr ON.0050.727.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Klub Sportów Azjatyckich ATEMI

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Komorowice.

Zarządzenie nr ON.0050.726.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Komorowice.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - BBTS Włókniarz.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez BBTS Włókniarz w dniu 22 października 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72970.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej w dniu 18 października 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72968.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportów Azjatyckich ATEMI.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Klub Sportów Azjatyckich ATEMI w dniu 8 października 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72819.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Komorowice.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Komorowice w dniu 7 października 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72818.html

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Fundacja Wspiernia Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier".

 

Zarządzenie nr ON.0050.677.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier".

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej.

Zarządzenie nr ON.0050.675.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Komorowice.

Zarządzenie nr ON.0050.674.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Komorowice.

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica.

Zarządzenie nr ON.0050.673.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica.

 


Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Fundacja Bielsko-Biała Tango.

Zarządzenie nr ON.0050.672.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Bielsko-Biała Tango.

Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki społecznej - Fundacja Dziecięce Marzenia.

Zarządzenie nr ON.0050.661.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Dziecięce Marzenia.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa złożona przez Fundację Wspiernia Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier" w dniu 9 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72602.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Komorowice.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Komorowice w dniu 5 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72595.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Bielsko-Biała Tango.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Fundację Bielsko-Biała Tango w dniu 4 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72594.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Polski Zwiazek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej w dniu 6 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72593.html

 


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora 60+ Wapienica w dniu 5 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72589.html

Realizacja zadania publicznego z kultury fizycznej - Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz.

Zarządzenie nr ON.0050.655.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 września 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez BBTS Włókniarz.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Dziecięce Marzenia.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Fundację Dziecięce Marzenia w dniu 4 września 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72361.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - BBTS Włókniarz.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej złożona przez BBTS Włókniarz w dniu 23 sierpnia 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72361.html

Realizacja zadania publicznego z kultury i sztuki - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej.

Zarządzenie nr ON.0050.602.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany.

Realizacja zadania publicznego z ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany.

Zarządzenie nr ON.0050.601.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej w dniu 23 lipca 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72158.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej złożona przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 23 lipca 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72157.html

Realizacja zadania publicznego z polityki społecznej - Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A.

Zarządzenie nr ON.0050.552.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A w dniu 5 lipca 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72057.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Fundacja Pozytywnych Zmian.

Zarządzenie nr ON.0050.458.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Pozytywnych Zmian.

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Fundacja Ekologiczna ARKA.

Zarządzenie nr ON.0050.448.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Pozytywnych Zmian

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Fundację Pozytywnych Zmian w dniu 27 maja 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71445.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ekologiczna Arka

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Fundację Ekologiczną Arka w dniu 23 maja 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71419.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Fundacja Ekologiczna ARKA.

Zarządzenie nr ON.0050.381.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ekologiczna Arka

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Fundację Ekologiczną Arka w dniu 19 kwietnia 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71222.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Fundacja Bielsko-Biała Tango.

Zarządzenie nr ON.0050.281.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - powierzenie realizacji zadania Fundacji Bielsko-Biała.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Zarządzenie nr ON.0050.281.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - wsparcie zadania realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Zarządzenie nr ON.0050.272.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - wsparcie zadania realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Bielsko-Biała Tango

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Fundację Bielsko-Biała Tango w dniu 28 lutego 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70458.html

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w dniu 25 lutego 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70458.html

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Fundacja Pozytywnych Zmian

Zarządzenie nr ON.0050.200.2019.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Pozytywnych Zmian.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Pozytywnych Zmian

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Fundację Pozytywnych Zmian w dniu 13 lutego 2019 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70458.html