Małe granty 2021 r.

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Beskidzka Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS".

Zarządzenie nr ON.0050.2354.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Fundację Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS".

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Bialski Klub Sportowy "Stal".

Zarządzenie nr ON.0050.2342.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Bialski Klub Sportowy "Stal".

Realizacja zadania publicznego - Fundacja Faza.

Zarządzenie nr ON.0050.2339.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Faza

Realizacja zadania publicznego - Fundacja na rzecz Pomocy Kobietom.

Zarządzenie nr ON.0050.2338.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację na rzecz Pomocy Kobietom.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Fundację Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS" w dniu 22 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Bialski Klub Sportowy "Stal". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Bialski Klub Sportowy "Stal' w dniu 18 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Na Rzecz Pomocy Kobietom.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona przez Fundację Na Rzecz Kobiet w dniu 15 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Faza.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Fundację Faza w dniu 15 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Beskidzka Rada Olimpijska.

Zarządzenie nr ON.0050.2276.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Radę Olimpijską.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Rada Olimpijska.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Radę Olimpijską w dniu 21 października 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy.

Zarządzenie nr ON.0050.2150.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy w dniu 25 sierpnia 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Fundacja Wolne Miejsce

Zarządzenie nr ON.0050.1759.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Wolne Miejsce.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Wolne Miejsce

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób złożona przez Fundację Wolne Miejsce w dniu 3 marca 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego