„Mam zawód – mam pracę w regionie”

 

Europejski fundusz społeczny

Wartość projektu: ok. 4 779 000 PLN (Miasto Bielsko-Biała)
Okres realizacji: 2011- 2015

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Działania realizowane w Projekcie to:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 • pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • pierwszej, drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

Szkoły objęte projektem w Mieście Bielsko-Biała:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 2. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
 3. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych
 5. Zespół Szkól Ogrodniczych
 6. Bielska Szkoła Rzemiosł
 7. Bielska Szkoła Przemysłowa
 8. Zespół Szkół im. J. Tuwima
 9. Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
 10. Zespół Szkół Budowlanych
 11. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych