Galeria Bielska BWA

GALERIA BIELSKA BWA

Jest jedną z dwóch w regionie i największą w mieście profesjonalną galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej – od malarstwa i grafiki, po fotografię, performans, instalację i sztukę nowych mediów. W niej koncentrują się ważne wydarzenia związane z upowszechnianiem kultury wysokiej i edukacją, a także prezentacją i promowaniem sztuk wizualnych. Jest organizatorem ważnych wystaw oraz festiwali i konkursów, spośród których szczególne miejsce zajmuje Biennae Malarstwa Bielska Jesień - odbywający się co dwa lata ogólnopolski otwarty konkurs polskiego malarstwa współczesnego. Organizuje wiele wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej, zarówno efemerycznych jak i trwale wpisujących się w krajobraz miasta jak rzeźby czy murale. W 2020 roku przestrzeń jej działań poszerzyła się o zrewitalizowaną willę Teodora Sixta, w której Galeria eksponować będzie stałą Wystawę Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, a także organizować wydarzenia artystyczne, warsztaty twórcze, wykłady i panele dyskusyjne. Galeria Bielska BWA regularnie umieszczana jest na liście 20. najlepszych galerii i muzeów w Polsce.


Dyrektor: Agata Smalcerz

http://galeriabielska.pl/