Miejski Dom Kultury

MIEJSKI DOM KULTURY

Samorządowa instytucja kultury, której podstawowym celem działalności jest pozyskiwanie
i przygotowanie społeczeństwa do kreatywnego uczestnictwa w kulturze. Realizując te cele Miejski Dom Kultury podejmuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
a w tym przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Działa na obszarze całego miasta poprzez file domu kultury i świetlice wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. W jego strukturze znajduje się także unikalna w swoim rodzaju Galeria Fotografii B&B prezentująca najciekawsze zjawiska polskiej i światowej sztuki fotograficznej.


Dyrektor: Małgorzata Motyka-Madej

www.mdk.bielsko.pl