Pozostałe instytucje kultury

Zamek


Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 822 06 56, (33) 811 10 35
e-mail: info@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl

Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – Stara Fabryka
pl. Żwirki i Wigury 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812 23 67 (biuro), (33) 811 10 35
e-mail:mtiw@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.p

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - Dom Tkacza
ul. Jana Sobieskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 811 71 76, (33) 811 10 35
e-mail: etno@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 822-05-93, 500 034 471
www.rok.bielsko.pl

Studio Filmów Rysunkowych
ul. Cieszyńska 24
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812 50 56
e-mail: sekretariat@sfr.com.pl
www.sfr.com.pl

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST
ul. Jutrzenki 18
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 499-08-13, 499-08-33
e-mail: sckbest@gmail.com
www.sckbest.pl

Galeria PPP
pl. Rynek 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812 59 05, 812 58 61

Galeria Fotografii „B&B"
ul. 1 Maja 12
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax. (33) 814-09-55
e-mail: baturo@baturo.art.pl
www.baturo.art.pl

Galeria „Wzgórze"
ul. Wzgórze 4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 509 146 213
e-mail: kukiola@bielitz.pl
www.bielitz.pl

Klub Klimat
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. 510 291 605
e-mail: f.gorczewski@klubklimat.pll

Metrum Jazz Club
ul. Partyzantów 22
43-300 Bielsko-Biała
tel. 517 506 306
e-mail: info@metrumjazz.pl
www.metrumjazz.pl

Klub Rude Boy
ul. 1 Maja 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. 602 177 255
e-mail: kontakt@rudeboyclub.pl
www.rudeboyclub.pl

Kinoplex (CH SFERA)
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 498 70 15
www.heliosnet.pl

Cinema-City (CH GEMINI PARK)
ul. Leszczyńska 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 485 39 39 (rezerwacje)
e-mail: bielsko-biala@cinema-city.pl
www.cinema-city.pl