Piotr Kucia

Piotr Kucia

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kucia.sekretariat@um.bielsko.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-442

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Gospodarki Odpadami
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Inwestycji
 • Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich
 • Wydział Zamówień Publicznych

Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz administracji zespolonej:  

 • "ZIAD Bielsko-Biała" SA
 • Beskidzki Hurt Towarowy SA
 • Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z.o.o.
 • Zakład Gospodarki Odpadami SA
 • Miejski Zarząd Oświaty
 • "Zieleń Miejska" Sp. z.o.o.

Piotr Kucia urodził się w 1972 roku w Wilkowicach gdzie do dzisiaj zamieszkuje.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Będąc absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył podyplomowe studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył wiele kursów i szkoleń z prawa zamówień publicznych, w tym m.in. kurs I, II i III stopnia z zakresu zamówień publicznych w Centrum Szkoleń Administracji Publicznej.

Jest ponadto absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskał pierwszy stopień oficerski.Przez 27 lat związany z Policją, służbę rozpoczął w 1992 roku a ukończył w stopniu inspektora w 2019. Służbę pełnił m.in. w Komisariacie Policji w Szczyrku jako policjant, Szkole Policji w Katowicach – wykładowca oraz naczelnik wydziału, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – zastępca komendanta, Komenda Główna Policji – Dyrektor Biura Logistyki, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – zastępca komendanta.W ostatnich latach z jego inicjatywy i pod jego nadzorem wybudowano od podstaw m.in.: Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz komisariaty: w Jasienicy, Skoczowie, Kłomnicach czy Czechowicach Dziedzicach oraz Szczyrku. Jednocześnie zrealizowano rozbudowę komend w: Wodzisławiu, Rybniku oraz w Zawierciu. 2019 rok to końcowa realizacja budowy nowej siedziby Posterunków Policji w: Wilkowicach, Istebnej i Milówce; Komisariatów Policji w Łodygowicach i Woli,oraz rozbudowa Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Okres służby w KWP Katowice to czas intensywnego układania pracy wydziałów logistycznych, zmiany infrastruktury, taboru i posiadanego przez śląską Policję sprzętu, w tym utworzenie największej bazy pojazdów służbowych z napędem hybrydowym w Policji. To również realizacja trzech projektów finansowanych ze środków europejskich w obszarze IT (teleinformatyki).

Został odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, a także Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym i Srebrnym medalem za „Długoletnią służbę”.

W dniu 15 lipca 2019 roku Piotr Kucia został powołany przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej Jarosława Klimaszewskiego na swojego zastępcę.