Prezydent Miasta i Zastępcy

Jarosław Klimaszewski – prezydent miasta

Jarosław Klimaszewski

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: prezydent@um.bielsko-biala.pl
Telefony do sekretariatu prezydenta: /33/4971-445, /33/4971-730

Przemysław Kamiński

Przemysław Kamiński

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-438

Adam Ruśniak

Adam Ruśniak

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: rusniak.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-698

Piotr Kucia

Piotr Kucia

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kucia.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-442