Herb miasta

Herb miasta

Herb Miasta Bielska-Białej ustanowiony został Uchwałą nr XXXVII/1189/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2004 r.

Opis i wzór herbu znajduje się w załączniku nr 1 do tej uchwały, natomiast zasady użytkowania herbu w załączniku nr 2.

Część zapisów uchwały nr XXXVII/1189/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2004 r.została zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1563/2005, która została przyjęta 20 września 2005 roku.

Herb miasta