Logo miasta

Logo Bielsko-Biała

Pobierz paczkę z logo

Znak graficzny - logo Miasta Bielska-Białej ustanowiony został Uchwałą nr XXX/732/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r., która zmieniła uchwałę nr XXXVII/1190/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2004 r.

Opis logo i logotypu znajduje się w załączniku nr 1 do tej uchwały, natomiast zasady użytkowania logo w załączniku nr 2.

Dodatkowo informacja o publikacji uchwały zmieniającej w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego (http://bip.um.bielsko.pl/pobierz/75492.html)

Logo, czyli znak graficzny jest tym dla oka, czym hasło reklamowe dla języka. W stosunku do tak niedużego na ogół znaku stawiane są wysokie wymagania, szczególnie, jeśli jest to logo charakteryzujące miasto. Jego zasadnicza rola jest, bowiem przekazanie określonego przesłania emocjonalnego i danie odpowiedzi na pytanie, jakie są nasze - jako miasta możliwości, dokąd zmierzamy i jaka jest wizja przyszłości. Do tego wszystkiego żąda się jeszcze, aby działało jako nowoczesny symbol miasta, budziło do niego sympatie, określało potencjał, utrwalało kształtowany obraz. Musi być jedyne i niepowtarzalne, oryginalne, wesołe, budzące dobre skojarzenia z tradycja miasta, jego kultura, historia i być może atmosfera. Nie dość tego, bo logo musi być atrakcyjne i przyjazne, łatwe do rozpoznania i zapamiętania. Ma być na tyle uniwersalne, by stanowiło podstawę wizualnej identyfikacji miasta. Najważniejszymi elementami logo, będącego w istocie znakiem firmowym, są kolor i krój czcionki, decyduje o tym, jakie przesłanie płynie ze znaku. Reklama i promocja posługują się kolorami z premedytacja, gdyż są one nośnikami określonych nastrojów. Barwy oddziaływują psychologicznie i są przez to wykorzystywane przez firmy oraz miasta i regiony w celu wsparcia przesłania. Dobór koloru i kroju pisma wymaga na ogól interwencji grafika, jeśli logo ma być zaprojektowane na wysokim poziomie artystycznym. Wola jego zapewnienia decydowała o wyborze formy konkursu na projekt graficzny znaku graficznego - logo Bielska-Białej. Oprócz walorów graficznych, przy organizacji konkursu i definiowaniu jego celów, założeń i warunków wzięto oczywiście pod uwagę wszystkie wymagania stawiane znakom firmowym, które wyszczególniono wyżej. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego w opinii jury, projektu znaku symbolizującego miasto Bielsko-Biała. Wybrano formule konkursu otwartego, ogólnopolskiego, adresowanego do grafików projektantów i studentów. Kuratorem konkursu był prof. Michał Kliś, dziekan Wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach.

Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. W regulaminowym terminie, czyli 12 grudnia 1996 r., napłynęło ponad dwieście prac i to że wszystkich stron naszego kraju. Pracom jury złożonego z pięciu osób przewodniczył prof. Henryk Chyliński z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest twórca popularnego znaku „Teraz Polska”. Poziom zgłoszonych prac był bardzo zróżnicowany, co wynikało z otwartości konkursu. Jury przyjęło metodę kolejnych selekcji negatywnych. Po pierwszej selekcji zostało siedem prac, po drugiej dwie. Członkowie jury wybrali jednogłośnie jako zwycięska prace o godle „Turek” autorstwa Wiesława Grzegorczyka z Rzeszowa.

 Logo w niezmienionej postaci użytkowane było przez blisko 17 lat. Na jego lifting i odejście od stylu nawiązującego do lat 90 ubiegłego stulecia zdecydowano się końcem roku 2012. W styczniu 2013 roku zaprezentowane zostało odnowione logo miasta. Po konsultacjach z autorem pierwowzoru zdecydowano się na zachowanie dotychczasowej formy, a lifting ograniczono tylko do delikatnych zmian w obrębie kolorystyki i typografii. Nowy projekt ma na celu unowocześnić wizerunek miasta i harmonijnie nawiązywać do dotychczasowych działań. Zastosowanie koloru pomarańczowego podkreśla ważny sposób interpretacji znaku – dostrzegalny jest motyw człowieka w ruchu Znak dodatkowo nabiera przestrzenności – „bryłowatości”, dzięki gradientom promienieje z niego energia. Pomarańczowa linia to również rozrastające się po obu stronach rzeki Białej miasto – a zatem podkreśla się „tkankę miejską” i kompaktowość Bielska-Białej. Zieleń podkreśla oczywiście najważniejsze atrybuty związane z położeniem naszego miasta, jak i to, że są tu parki, liczne skwery i  tereny zielone.

 Logo w wybranych sytuacjach zastępować ma herb miasta, który jako jego godło musi być chroniony przez władze. Zbyt częste nadużywanie herbu może prowadzić do obniżenia jego znaczenia i wartości. Używanie herbu zasadne jest tylko w miejscach o znaczeniu szczególnym dla miasta oraz przy specjalnych okazjach, takich jak uroczystości o dużym znaczeniu patriotycznym, historycznym czy artystycznym. Znak graficzny funkcjonuje jako oficjalne logo Bielska-Białej na imprezach krajowych i zagranicznych, służy do sygnowania wydawnictw Urzędu Miejskiego oraz identyfikować miasto jako sponsora imprez bądź mecenasa kultury i sztuki. Nasza intencja jest, aby znak graficzny tworzył wizerunek miasta dynamicznego, a zarazem miasta nawiązującego do swojej tradycji i walorów geograficznych.