Wydział Geodezji i Kartografii

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Zadania własne gminy:

 • prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • obsługa techniczna prac Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów, Części Miejscowości oraz Obiektów 
 • Fizjograficznych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

 Zadania administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, 
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;
 • udostępnianie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, 
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefony
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Miejski                                                                                                           406 33 4971 530
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii   405 33 4971 516

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii-Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

412

33 4971 539
Stanowisko ds. kancelaryjnych   406 33 4971 529

Zespół ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i aktualizacji baz.

 

426

427

408

33  4971 739

33 4971 741

33 4971 528

Zespół ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego   402

33 4971 526

33 4971 531

33 4971 692

Zespół ds. realizacji zadań własnych gminy rozgraniczenia, podziały, numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic   409

33 4971 562

33 4971 533

Zespół ds. koordynacji sieci uzbrojenia terenu   416 33 4971 540
Zespół  ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego  -zgłoszenia  prac geodezyjnych i kartograficznych   404 33 4971 527
Zespół ds. katastru  

410

410A

33 4971 535

33 4971 561

Stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału   406 33 4971529
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 - IV piętro - pokoje 402-427 
Godziny pracy
godziny pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 529