MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy. Młodzieżowy Budżet Obywatelski powstał, aby o ich wydatkowaniu decydowała także bezpośrednio młodzież. W jego ramach każda z 27 bielsko-bialskich szkół ponadpodstawowych otrzyma 10 000 zł.

Prawo do zgłoszenia własnego pomysłu przysługuje każdemu uczniowi. Zakres zgłoszonego projektu jest dowolny, o ile jest on możliwy do wykonania i mieści się w podstawowych założeniach Budżetu, jakimi są: krzewienie postawy obywatelskiej wśród młodzieży, zmiana otoczenia szkolnego przez uczniów, poprawa warunków panujących w szkole w zgodzie z opinią uczniów i wprowadzanie do nich innowacyjnych rozwiązań. 

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów! 
W razie pytań, prosimy o kontakt!

 

regulamin i formularz

Formularz MBO 

Poradnik